Ibækvej 202 - 7100 Vejle - tlf.: 7583 7330 - email: sanduko@mail.tele.dk

En forening der arbejder for  børns skolegang og uddannelse

i den tredje verden

Ibækvej 202 - 7100 Vejle - tlf.: 7583 7330 - email: sanduko@mail.tele.dk

En forening der arbejder for børns

skolegang og uddannelse i den

tredie verden

Om Sanduko


På Karens Blixens afrikanske farm fandtes der en pengekasse, der hed ”Sanduko ya Ndege”. Det betyder ”Fuglens Kasse”.

”Og skønt den sjældent raslede med mere end tre mønter, kunne farmens folk her hente hjælp. Kassen var nemlig ledsaget af en svær bog med kolonner af tal og datoer. Så kunne man her slå efter, hvor pengene var, og bringe dem videre, når en ny bejler til kassens gunst indfandt sig” Kassen var en reel hjælp for farmens folk til investering og udvikling.


Navnet hos os er blevet til Sanduko; det ligger lidt nemmere i munden. Men ønsket er, at den samme broderlighed og vilje til at lade pengestrømme flyde hen, hvor behovene er, må besjæle Sandukos hjælpearbejde.


Foreningen Sanduko er en hjælpeorganisation, der støtter socialt baserede initiativer indenfor undervisning og uddannelse - og særligt initiativer med baggrund i waldorfpædagogikken.


Vi er specielt virksomme i Afrika. Vore fokusområder er hjælp til børns skolegang, hjælp til unges pædagogiske uddannelse samt økonomisk og ledelsesmæssig konsulentbistand ved skoleudvikling.


Sanduko har hjemsted i Vejle. Foreningen blev grundlagt i 1993.  Bestyrelsen består af: Troels Ussing, formand, Clara Ussing, næstformand, Tom Horn, kasserer, Sofie Novak Hansen, bestyrelsesmedlem, Ole Hermansen, bestyrelsesmedlem, bestyrelsesmedlem. Leif Hermansen er revisor.


Sanduko vil være en sammenslutning af mennesker, der føler nødvendigheden af at give støtte til udviklingsmuligheder for undertrykte og underprivilegerede mennesker. Alle, der ønsker at støtte Sandukos formål, er velkomne som medlemmer - også institutioner kan tegne medlemskab.

Læs om medlemskab her


Hvordan støtter du


Støtte kan være direkte finansiel hjælp under forskellige former som f.eks. sponsorering af skoleelever og studerende, nødhjælp i trængte situationer, målrettede gaver til bestemte initiativer samt bidrag til foreningens virke.


Støtte kan også være formidling af menneskelig kontakt og ideer og anden hjælp. Sanduko ser det også som en opgave at medvirke til at skabe forståelse for, hvorledes waldorfpædagogikken kan være instrument for udviklingsarbejde under vidt forskellige forhold.


Alle former for økonomiske bidrag formidles ubeskåret, enten målrettet efter givers ønsker eller kanaliseres efter foreningens kendskab til behov. Størrelsen og rytmen i disse bidrag fastsætter medlemmerne selv. Naturligvis modtager vi også bidrag fra ikke-medlemmer til formidling.