Ibækvej 202 - 7100 Vejle - tlf.: 7583 7330 - email: sanduko@mail.tele.dk

En forening der arbejder for  børns skolegang og uddannelse

i den tredje verden

Ibækvej 202 - 7100 Vejle - tlf.: 7583 7330 - email: sanduko@mail.tele.dk

En forening der arbejder for børns

skolegang og uddannelse i den

tredie verden

Praktiske oplysningerKontakt


E-mail: sanduko@mail.tele.dk

Telefon: 21356736 – Clara Ussing    

Post: Sanduko, Ibækvej 202, 7100 VejleBliv medlem af Sanduko


Kontingentet for medlemskab i Sanduko er 200 kr. om året, for virksomheder og foreninger 500 kr.


Kontingentet er målrettet til administration.


Indbetal beløbet til Merkur Andelskasse 8401-1502717 eller via MobilePay 622422, mærket kontingent og oplys desuden navn , adresse og e-mailadresse.


Medlemmerne modtager løbende gennem året Sandukos nyhedsbreve, der orienterer om projekter, hvor vi medvirker.


Bliv sponsor

Man kan gennem Sanduko støtte et barns skolegang gennem månedlige faste sponsorbidrag.


*

*

Den vejledende bidragssats er på 220 kr. pr. måned i begge tilfælde. Større eller mindre bidrag modtages dog også meget gerne.


*Ønsker man at benytte en af disse muligheder, sendes en mail til Sanduko: sanduko@mail.tele.dk


Indbetalinger

Indbetalinger kan ske til:*


Er du førstegangs-indbetaler så send venligst en mail til os, så vi kan kontakte dig fremover.*
*

Skattefradrag for indbetalinger

Bidrag skal indbetales via Merkur Fonden.Merkur Fonden

Vi har et samarbejde med Merkur Fonden om indsamling af midler til aktiviteterne i Sanduko.

                           

Merkur Fonden har udtrykt sin støtte til projektet ved at oprette Sanduko som Partnerskabsprojekt. Se Merkur Fondens hjemmeside: www.merkurfonden.dk


Jo flere bidrag, fonden modtager, des større støtte kan der ydes.


Merkur Fonden er godkendt efter ligningslovens § 8A, hvilket indebærer, at bidrag til fonden kan trækkes fra i den skattepligtige indkomst. Der kan fradrages op til 17.700 kr. (2020).


Beløbsgrænserne reguleres hvert år. Beløbsgrænsen gælder for dine samlede bidrag til velgørende organisationer, dvs. evt. bidrag til andre organisationer tæller også med.


Alle bidrag er velkomne. Særligt værdifulde er indbetaling af løbende bidrag, f.eks. månedligt, da dette er ”fast” indtægt, som vi kan regne med, når noget skal igangsættes.


Du kan overføre dit støttebeløb fra din netbank til konto 8401 1017906. På Merkur Fondens hjemmeside, www.merkurfonden.dk, kan du også betale i betalingsmodulet. Husk at vælge Sanduko som modtager.


Husk at anføre dit navn og personnummer. På den måde sikrer du, at du kan opnå et skattefradrag for din indbetaling.


OBS. Merkur Fonden må ifølge Persondataloven ikke give os besked om din indbetaling. Send derfor en mail til sanduko@mail.tele.dk  om din indbetaling til fonden, så vi kan sikre, at den anvendes til det ønskede formål.


Man kan sponsorere skolepenge for et enkelt barn. Som direkte sponsor vil man modtage foto af barnet og blive opdateret omkring dets udvikling i skolen. Man kan også skabe kontakt til barnet.


Man kan også vælge at sponsorere almene bidrag til dækning af børns skolegang. Som almen sponsor vil man løbende blive opdateret omkring skolens situation

Som skole, institution eller firma kan man også vælge at sponsorere et projekt f.eks. Mbagathi skolen udenfor Nairobi.Den vejledende bidragssats er her årligt:  

A . 4000 kr

B.  8000 kr

Sanduko´s konto i Merkur Andelskasse: 8401 – 1502717

Ved indbetaling oplys formål, samt navn og mail-adresse


MobilePay: 622422

Merkur Fonden: 8401 – 1017906

Husk her altid at opgive navn og CPR-nummerVia Merkur Fondens hjemmeside. Se nedenfor om Merkur Fonden